اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 07 خرداد 1398
جلسه اول کارگاه آموزشی مدیریت تعارض در حیطه مدیران

  جلسه اول کارگاه آموزشی مدیریت تعارض در حیطه مدیران

امتیاز: Article Rating

جلسه اول کارگاه آموزشی مدیریت تعارض در حیطه مدیران در تاریخ 3/10/1398 برگزار شد. این جلسه توسط هسته گزینش دانشگاه با همکاری واحد آموزشی حوزه مدیریت تحول دانشگاه و امور بانوان در محل سالن کنفرانس ستاد دانشگاه تشکیل شد. موضوع این جلسه تأکید بر مدیریت تعارض سازمانی بود که توسط مدرس جناب آقای دکتر کیخاونی (مدیر هسته گزینش و عضو هیئت علمی دانشگاه) ارائه شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه اول کارگاه آموزشی مدیریت تعارض در حیطه مدیران
  • جلسه اول کارگاه آموزشی مدیریت تعارض در حیطه مدیران
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز