اخبار

تاریخ انتشار: جمعه 20 دی 1398
جلسه دوم کارگاه مدیریت تعارض در حیطه مدیران

  جلسه دوم کارگاه مدیریت تعارض در حیطه مدیران

امتیاز: Article Rating

جلسه دوم کارگاه مدیریت تعارض در حیطه مدیران در تاریخ 17/10/98 برگزار شد.این جلسه توسط هسته گزینش دانشگاه با همکاری واحد آموزشی حوزه مدیریت و امور بانوان در محل سالن کنفرانس ستاد دانشگاه تشکیل شد. موضوع این جلسه تأکید بر مدیریت تعارض سازمانی بود که توسط جناب آقای دکتر کیخاونی (مدیر هسته گزینش و عضو هیئت علمی دانشگاه) ارائه شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه دوم کارگاه مدیریت تعارض در حیطه مدیران
  • جلسه دوم کارگاه مدیریت تعارض در حیطه مدیران
  • جلسه دوم کارگاه مدیریت تعارض در حیطه مدیران
  • جلسه دوم کارگاه مدیریت تعارض در حیطه مدیران
ثبت امتیاز