اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1399
نشست مجازی مدیران و مسئولین دفاتر نمایندگی گزینش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با مدیر کل و مسئولین هیات مرکزی گزینش

  نشست مجازی مدیران و مسئولین دفاتر نمایندگی گزینش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با مدیر کل و مسئولین هیات مرکزی گزینش

امتیاز: Article Rating

با توجه به شرایط بیماری کووید 19 و محدودیت در برگزاری جلسات حضوری در سال 1399، اولین نشست مجازی مدیران و مسئولین دفاتر نمایندگی گزینش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با مدیر کل و مسئولین ادارات هیات مرکزی گزینش با حضور روسای ادارات هیات مرکزی و مدیران هسته ها و مسئولان دفاتر نمایندگی گزینش دانشگاههای علوم پزشکی کشور از ساعت 8 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1399/09/18 برگزار گردید.

در این جلسه که کلیه مدیران حضور داشتند موضوعات مختلفی از جمله برنامه ریزی به منظور گرامیداشت 15 دیماه سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی(ره) و تشکیل گزینش، نحوه انجام گزینش افراد در دوران و شرایط قرمز کرونایی و همچنین نحوه جذب نیروی انسانی در گزینش ها و سایر مووعات مرتبط با گزینش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • نشست مجازی مدیران و مسئولین دفاتر نمایندگی گزینش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با مدیر کل و مسئولین هیات مرکزی گزینش
ثبت امتیاز