اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 02 اسفند 1399
برگزاری سی و هشتمین نشست مدیران گزینش دانشگاههای علوم پزشکی کشور

  برگزاری سی و هشتمین نشست مدیران گزینش دانشگاههای علوم پزشکی کشور

امتیاز: Article Rating

سی و هشتمین جلسه مدیران هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی به صورت ویدئوکنفرانس در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر کیخاوندی مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی ایلام مباحثی در خصوص روانشناسی شخصیت را برای مدیران و مسئولان دفاتر نمایندگی گزینش ارائه نموده و پس از آن مباحثی در خصوص کارگروه های منطقه ای، نتایج خودارزیابی های انجام گرفته توسط هسته های گزینش، نحوه برگزاری دوره های آموزشی در سال ۱۴۰۰، موضوعات پژوهشی در حوزه گزینش، آمار عملکرد سالیانه و برنامه های عملیاتی سال ۱۴۰۰ توسط مدیر کل دبیرخانه هیات مرکزی و روسای ادارات هیات مرکزی ارائه گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری سی و هشتمین نشست مدیران گزینش دانشگاههای علوم پزشکی کشور
  • برگزاری سی و هشتمین نشست مدیران گزینش دانشگاههای علوم پزشکی کشور
ثبت امتیاز