جلسه هم اندیشی

 

بسمه تعالی

صورتجلسه

 

درتاریخ 1/12/97  روز چهار شنبه  راس ساعت 9 صبح جلسه ای با حضور مدیر محترم هسته واعضاء وکارکنان گزینش  تشکیل گردید  .

در این جلسه ابتدا آقای دکتر کیخاونی بعنوان مدیر محترم هسته در خصوص نقش واهمیت جایگاه گزینش در سیستم سخنانی ایراد فرمودند ونیز یاد آور شدند که تلاش وفعالیت همکاران در جهت جذب افراد صالح وخدمت صادقانه ومتعهدانه  آنها در مجموعه گزینش دارای اجر الهی ومزد اخروی می باشد . ضمن تقدیر از مدیر قبلی گزینش جناب آقای رضایی از همکاران  نیز به خاطر تلاشها وزحمات آنها در زمینه استخدام داوطلبین وفعالیت وهمکاری صمیمانه آنها در جهت پیشبرد اهداف هسته قدردانی شد فرمودند با توجه به حجم زیاد کار هسته همکاران کما فی السابق باید سرعت ودقت لازم وبیش از پیش راداشته وتاکید نمودند که سرعت در کار مهم است اما طوری عمل کنید دقت فدای سرعت نشود در طی جلسه کدام از همکاران نیز مباحث ومطالب خود را در جهت پیشبرد اهداف هسته بیان نمودند ودر پایان پس از بحث وتبادل نظر موارد زیر جهت رفع مشکلات هسته به تصویب حاضرین رسید .

1- در بحث برنامه عملکردی هسته گزینش مقرر گردید  کمافی السابق برنامه عملکردی پیگیری شود ومسئولیت این امر به کارشناس مربوطه محول گردیدوهمکاران هم هر کدام به زعم خود که در اجرای  برنامه عملکردی گام بردارند .

2-در خصوص شرح وظایف  مقرر شد هرکدام از کارکنان وظیفه خود را به طور مجزا در یک برگ به تفکیک نوشته و درراستای انجام وظایف  تلاش نمایند وشرح فعالیت براساس پست سازمانی خود را بصورت فلوچارت تهیه وترسیم نمایند . و در صورت عدم منع قانونی در محل رویت ارباب رجوع قرار گیرد.

3-مقرر شد که لینک وسایت  هسته ( پرتال  قبلی )  ساماندهی وفعال گرددو در جهت بروز رسانی آن اقدامات لازم بعمل آید .

4-مقرر شد آمار عملکرد به صورت ماهیانه وبه تفکیک موارد در کلیه زمینه ها وتبدیل وضعیت ها از جمله استخدام جدید، آزمایشی به قطعی وپیمانی به آزمایشی وتبصره ها وقراردادی ها به پیمانی در جهت بیلان کاری هسته  ویا اختصاص بودجه و..... ونیز هرگونه بهره برداریهای دیگر  به صورت نمودار ترسیم وآمار کلی نیز نوشته شود .

5- مقرر گردید در خصوص بررسی پرونده های بهورزی وفوریتهای پزشکی دقت لازم انجام شود  وبحث استخدام این داوطلبین را در اولویت کاری خود قرارداده ودر اولین فرصت ودر اسرع وقت ودرمدت زمان مورد نظر نسبت به انجام پرونده های آنان اقدام لازم بعمل آید .                                                                                  خاتمه جلسه ساعت   : صبح 11